FITNESS


Spośród szeregu rozmaitych rodzajów wielorakich modnych dzisiaj dyscyplin sportowych, warto wyszczególnić fitness, który jest dość młodym typem aktywności fizycznej. Zacznijmy od tego, kiedy ten sport się narodził. Początki fitnessu na świecie wiążą się jednoznacznie z Ameryką, a dokładniej ze Stanami Zjednoczonymi, bo to ten kraj jest kolebką aerobiku w ogóle. To Amerykanie stworzyli charakterystyczną formę podstawowych ćwiczeń gimnastycznych zaliczanych do rekreacji, jaką z czasem zaczęto określać mianem aerobiku, a później fitnessu. Kenneth Cooper natomiast uznawany jest za wynalazcę tego typu aktywności. Twórca aerobiku był lekarzem działającym w strukturach Narodowej Agencji Aeronautyki USA – NASA, a miało to miejsce w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Przygotowywał on rozmaite programy sprawnościowe, mające zwiększać wytrzymałość, poprawiać kondycję amerykańskich kosmonautów. W tym celu zrealizował on dziesiątki rozmaitych badań, a wszystkie one miały na celu opracowanie jak najbardziej skrupulatnie wielorakich założeń aerobikowych. Ostatecznym tego efektem stało się powstanie fitnessu, który przetrwał po dziś dzień, jako zestaw ćwiczeń tlenowych- angażujących mocno układ krążenia oraz oddychania.

Źródło: